Online Users:
Giờ Sever:
 
Giờ của bạn:
 
Register a New Account
4 đến 10 ký tự
4 đến 20 ký tự
Gõ lại mật khẩu của bạn
vui lòng sử dụng một số ĐT hợp lệ:
vui lòng sử dụng một địa chỉ email hợp lệ

Account Login Quên mật khẩu?

Game client 750 Mb

Server Info

VersionSeason 6.15
Experience400X
Master Experience200X
Drop20%
Total Accounts220
Total Characters262
Total Guilds7

Donate+

CharacterDonate
Rip1132,500,000
NamLong1,000,000
MikeTyson1,000,000
PHOMAIRF1,000,000