Online Users:
Giờ Sever:
 
Giờ của bạn:
 
Thông tin Donate
Nạp Tiền qua TechcombankNạp tiền qua Zalo pay/ Momo
STK: 19032458290016SĐT: 0337007828
CTK: LE BA TRUONGCTK: LE BA TRUONG
Nội dung : NAPMU Nội dung : NAPMU
Nội dung : 30% Nội dung : 30%

Account Login Quên mật khẩu?

Game client 750 Mb

Server Info

VersionSeason 6.15
Experience400X
Master Experience200X
Drop20%
Total Accounts220
Total Characters262
Total Guilds7

Donate+

CharacterDonate
Rip1132,500,000
NamLong1,000,000
MikeTyson1,000,000
PHOMAIRF1,000,000